نمایش دادن همه 4 نتیجه

ظرف آلومینیوم تک پرس امیرکو

ظرف آلومینیوم تک پرس کد 105 با برند امیرکو در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی به اندازه یک پرس برنح مانند مرغ و کباب و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم دوپرس امیرکو

ظرف آلومینیوم دو پرس کد 107 با برند امیرکو در رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی به اندازه دوپرس برنج و مرغ و کباب و انواع خوراک هاو...در بسته بندی های 1000 تایی  عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی 230 امیرکو

ظرف آلومینیوم کبابی کد 230 با برند امیرکو در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر چلوکباب و چلو جوجه و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 750 عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی 240 امیرکو

ظرف آلومینیوم کد 240 با برند امیرکو در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر انواع کباب ها،جوجه و چلوها و...در بسته بندی های 750 تایی عرضه می گردد.