نمایش 1–12 از 16 نتیجه

بشقاب گرد آلومینیوم پارس

بشقاب گرد آلومینیومی با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابر یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم دو پرسی 107 پارس

ظرف آلومینیومی دوپرسی کد 107 با برند پارس در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی به اندازه دوپرس مانند برنج،مرغ و خوراک ها و....در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی دوخانه 119(203) پارس

ظرف آلومینیوم کبابی دوخانه کد 119 با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابر یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم هواپیمایی 104 پارس

ظرف آلومینیومی هواپیمایی کد 104 با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابر یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم هواپیمایی103 پارس

ظرف آلومینیومی هواپیمایی کد 103 با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابرکمتر از یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم چیپس و پنیر 102 پارس

ظرف آلومینیومی چیپس و پنیر برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای مانند سیب زمینی سرخ شده و هات چیپس و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم خورشتی پارس کد 100

ظرف آلومینیومی خورشتی برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع خورشت ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک 230(113) پارس

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد با برند 230 پارس در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع کباب ها و خوراک و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط 240(111) پارس

ظرف آلومینیومی کبابی کد240 با برند پارس در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع کباب ها و خوراک و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه میگردد.

ظرف آلومینیوم کبابی بزرگ 118(110) پارس

ظرف آلومینیومی کبابی بزرگ با کد 118 برند پارس در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع کباب ها و خوراک های گرم و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم نیم پرسی 112 پارس

ظرف آلومینیوم نیم پرسی برند پارس در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای نظیر برنج و خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومنیوم سه پرسی 109(116) پارس

ظرف آلومینیوم سه پرسی کد 109 برند پارس به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای نظیر برنج،مرغ و خوراک ها و...در بسته بندی های 1000تایی عرضه می گردد.