نمایش دادن همه 5 نتیجه

ظرف آلومینیوم تک پرس پایون

ظرف آلومینیوم تک پرس کد 105 با برند پایون در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی به اندازه یک پرس برنج و کباب و مرغ و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم دوپرس پایون

ظرف دوپرس آلومینیومی کد 107 با برند پایون در رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی به اندازه دو پرس برنج و کباب و مرغ و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی 230 پایون

ظرف آلومینیوم کبابی کد 230 با برند پایون در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر کباب و جوجه و چلو و انواع خوراک ها در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی 240 پایون

ظرف آلومینیوم کبابی 240 با برند پایون در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای کبابی نظیر کوبیده و جوجه و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط 235 پایون

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 235 با برند پایون در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر چلو کباب و جوجه به همراه انواع دورچین و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.