نمایش 1–12 از 17 نتیجه

دیس گیاهی بزرگ آملون

دیس گیاهی بزرگ برند آملون در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر برنج و مرغ و کباب و...در بسته بندی های 100 تایی عرضه می گردد.

دیس گیاهی کوچک آملون

دیس کوچک گیاهی آملون در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی مانند برنج، کباب و مرغ و...در بسته بندی های 150 تایی عرضه می گردد.

دیس گیاهی متوسط آملون

دیس گیاهی متوسط برند آملون در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر برنج،کباب،مرغ و...در بسته بندی های 100 تایی عرضه می گردد.

سطل گیاهی 800 آملون

ظرف گیاهی خورشتی حجم 300 با برند آملون در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواه خورشت ها، سوپ و ...در بسته بندی های 300 عددعرضه می گردد.

سطل گیاهی 1000 بلند آملون

سطل گیاهی 1000 بلند آملون مناسب برای بسته بندی آش حلیم و سایر مایعات داغ که به همراه درب عرضه می گردد و دارای مقاومت ساختاری خوبی پس از ریختن آش یا حلیم داغ می باشد. برای استفاده در لبنیاتی فروشی ها جهت بسته بندی ماست هم استفاده می گردد.

سطل گیاهی 1000 کوتاه آملون

سطل گیاهی کوتاه با درب برند آملون در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع ماست و سوپ و...در بسته بندی های 150 تایی عرضه می گردد. قابل به ذکر است که ظروف گیاهی تولید شده قابل تجذیه در طبیعت می باشند و از مواد مرغوب اولیه بر پایه نشاسته ذرت تولید شده است که نسبت به محصولات دیگر از ارزش سلامت بالاتری برخوردار است.

سطل گیاهی 1500 آملون

سطل گیاهی 1500 برند آملون در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهایی نظیر آش، حلیم و سوپ و...در بسته بندی های 300 تایی عرضه می گردد.

سطل گیاهی 1800 آملون

سطل 1800 گیاهی با درب برند آملون در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای نظیر آش، حلیم و سوپ...در بسته بندی های 300 تایی عرضه می گردد.

ظرف 4 خانه کبابی گیاهی آملون

ظرف 4خانه کبابی گیاهی یکبار مصرف آملون

ظرف خورشتی گیاهی 300 آملون

کاسه 300 گیاهی برند آملون در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع خورشت ها، سوپ و آش و...در بسته بندی های 300 تایی عرضه می گردد.