نمایش دادن همه 8 نتیجه

پک قاشق و چنگال پلاستیکی وی آی پی

پک قاشق و چنگال VIP در بسته بندی های 500 تایی به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.

چنگال پلاستیکی وی آی پی

چنگال یکبار مصرف وی آی پی در کارتن های 1000 تایی به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.

چنگال یکبار مصرف لدرلی

چنگال یکبار مصرف لدرلی در کارتن های 2000 تایی به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.

چنگال یکبار مصرف موج

چنگال یکبار مصرف موح در کارتن های 2000 تایی به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.

قاشق پلاستیکی وی آی پی

قاشق یکبار مصرف وی آی پی در کارتن های 1000 تای به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.

قاشق یکبار مصرف لدرلی

قاشق یکبار مصرف لدرلی در کارتن های 2000 تایی به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.

قاشق یکبار مصرف موج

قاشق یکبار مصرف موج در کارتن های 2000 تایی به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها عرضه میگردد.